Maleri av Isaac Newton.

Isaac Newton (1642-1727) var en viktig engelsk matematiker og fysiker. Mye av det man lærer på skolen i matematikk og fysikk, er ting han oppdaget.

Maleri av Isaac Newton.
Av .
En ramme med snorer som henger ned. I enden av snorene er det kuler i metall.

Installasjonen kalles Newtons vugge. Man kan se alle Newtons tre lover i praksis når kulene beveger seg.

Newtons vugge fungerer på den måten at man løfter en av de ytterste kulene og lar den svinge inn mot den neste kulen. Energien i bevegelsen fra kulen overføres til de tre kulene i midten og over til den ytterste kulen på motsatt side. Bare den ytterste kulen flyr opp, de tre i midten står stille. Bevegelsen vil vare en stund, men så blir den mindre og mindre, blant annet på grunn av luftmotstanden.

Foto av Newtons vugge.
Av /Wikipedia.

Newtons lover er tre naturlover som sier noe om hvordan krefter virker på ting. De sier også noe om hvordan ting beveger seg. Det var Isaac Newton som kom fram til disse lovene.

Newtons lover er viktige innenfor fysikk.

Newtons første lov

Den første loven sier at hvis ingen krefter virker på en ting, vil tingen ligge i ro, eller fortsette å bevege seg med samme fart rett fram.

Det trengs altså en kraft både for å få en ting til å begynne å bevege seg, for å få den til å endre farten og for å endre retning.

Loven sier at hvis en ball ligger på bakken, vil den fortsette å ligge stille, hvis ingen gjør noe med den. Hvis ballen flyr gjennom lufta, vil ballen fortsette å fly framover for alltid, hvis det ikke virker noen krefter på den.

Men med en gang en ball blir kastet opp i lufta her på Jorda, begynner mange krefter å virke på ballen. Luftmotstand gjør at farten blir mindre, og tyngdekraften trekker ballen ned mot bakken.

Newtons andre lov

Den andre loven sier at hvis en ting har stor masse, hvis den er stor og tung, må det større krefter til for å øke farten til tingen. Det er lettere å flytte på en liten stein enn en stor lastebil.

Newtons tredje lov

Den tredje loven sier at når en kraft virker på en ting, er det en like stor kraft som virker tilbake.

Når en fotballspiller sparker en ball, bruker hen kraft for å sparke ballen. Newtons tredje lov sier at ballen virker med en like stor kraft tilbake på foten til fotballspilleren. Denne kraften kalles motkraft.

En bok som ligger på et bord, faller ikke gjennom bordet og ned på bakken. Det er fordi bordet virker på boken med en like stor kraft som boken virker på bordet.

Kraft og motkraft virker alltid på to forskjellige ting, som i eksempelet med bordet og boken. Kreftene er like store, men de virker i motsatt retning.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet