Tegningen viser Jorda i midten. Rundt Jorda er det tegnet tre ulike baner. To er elliptiske, en er mer sirkelrund. På hver av banene er det tegnet innen blå sirkel som skal illustrere en satellitt.
Ulike satellittbaner rundt Jorda.
Tegning av satelittbaner.
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Alle ting i verdensrommet beveger seg. Måten de beveger seg på, kalles for bane.

Månen går i bane rundt Jorda. Jorda går i bane rundt Sola. Banen til himmellegemer som går rundt hverandre er formet som ellipser.

En satellitt går i bane rundt et himmellegeme, som Jorda. Når et romfartøy reiser fra ett sted til et annet, kalles veien det tar for bane.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo