Teologi er det å studere religion, filosofi og religiøse tekster. Målet er å få kunnskap om Gud, om hellige tekster og om trosforestillinger. Det er vanlig å ta en eksamen i det man har lært før man kan kalle seg teolog.

Ordet teologi brukes hovedsakelig innenfor kristendom, jødedom og islam. Det er monoteistiske religioner, som vil si troen på at det bare finnes én eneste gud.

De fleste kristne trossamfunn krever at man må ha studert teologi for å kunne arbeide som prest. Slik er det også i Den norske kirke. I jødedom og islam er hensikten med studiene ikke å bli prest, men å bli en religiøs lærer og leder.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker