Et stort kirkeorgel med fargerike glassmalerier i bakgrunnen. Orgelet består av flere små og store rør som ser ut som piper som står rett opp.
Pipeorgelet er egentlig et blåseinstrument. Lyden kommer av luft under trykk som går gjennom ulike typer rør som kalles piper.
Foto av pipeorgel.
Av /Shutterstock.
Nærbilde av to føtter i svarte sko som tråkker på pedaler i tre Det er mange pedaler ved siden av hverandre i avlange blokker.
De fleste orgler har pedaler som musikeren bruker når de spiller.
Foto av orgelpedaler.
Av /Shutterstock.

Orgel er et musikkinstrument som man spiller ved å trykke på tangenter, på samme måte som på piano. Et orgel har også vanligvis pedaler som man tråkker på med føttene. I et pipeorgel blir lyden laget av luft som blir presset gjennom rør, så det er egentlig et blåseinstrument. Det finnes også elektrisk orgel.

Orgelet er det eldste instrumentet med tangenter.

Orgel brukes i flere musikksjangre:

Bruk

En musiker som spiller orgel kalles organist. Når man spiller orgel, bruker man både fingre og føtter. Man trykker ned tangentene med fingrene og pedalene med føttene. Mange orgler har flere etasjer med tangenter.

Det finnes flere typer orgler.

Den eldste typen er pipeorgelet. Pipeorgel er vanlig i kirker og kalles også kirkeorgel. Lyden i pipeorgelet blir laget av luft som presses opp i piper av tre eller metall. Et orgel kan ha flere tusen piper. Pipene kan lage lyder som ligner på andre instrumenter, for eksempel blokkfløyte eller trompet. Organisten bestemmer hvilken type piper som skal gi lyd ved å trekke ut spaker som kobler luftstrømmen til pipene .

Det finnes også orgler der lyden blir laget elektronisk eller digitalt i stedet for med en luftstrøm. Det er blant annet:

  • hammondorgel
  • elektronisk orgel
  • digitalorgel

Historie

Orgel er et av de eldste musikkinstrumentene som fortsatt er i bruk. Det første kjente orgelet er fra 200 fvt.

Orgelet utviklet seg mye i løpet av middelalderen, særlig i kirker. Orgelet kunne lage høy lyd, og passet derfor godt til å fylle de store kirkerommene med musikk. Orgel brukes fortsatt når man skal synge salmer i kirken.

På 1700- og 1800-tallet ble orglene mer kompliserte. De fikk ulike klanger og kunne lage flere toner. De fikk flere etasjer med tangenter og flere forskjellige typer lyd.

På 1900-tallet kom elektroniske og digitale orgler. De er mindre enn store pipeorgler.

Orgel i kirker

Orgel er et hovedinstrument i kirkemusikk. Veldig mange kirker har orgel, både små kirker og store katedraler. Mange av de største og mest kompliserte orglene i verden finnes i kirker.

Orgelet er viktig i mange typer musikk som brukes i gudstjenester, fra enkle salmer til store verk.

Orgel i klassisk musikk

Orgel har alltid vært et viktig instrument i klassisk musikk. Store komponister som Johann Sebastian Bach og César Franck har skrevet musikk for orgel.

I Norge har blant annet komponistene Egil Hovland og Kjell Mørk Karlsen skrevet verk for orgel.

Orgel i populærmusikk

I jazz har spesielt det elektroniske Hammondorgelet blitt mye brukt. To kjente jazz-organister var Jimmy Smith og Dr. Lonnie Smith.

I rock, pop og elektronisk musikk brukes orgel av og til, både som akkompagnement og som solo-instrument.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet