Illustrasjon
Pi.
Illustrasjon
American Mathematical Society.
Pi illustrert
Figuren illustrerer forholdet mellom sirkelens omkrets og verdien av pi.

Pi er et tegn i matematikken som står for forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel. Dette gjelder for alle sirkler, fra de største som en planet til de minste som et atom. Forholdet mellom omkretsen og diameteren er alltid den samme. Pi skrives med den greske bokstaven π. Pi er et tall som er omtrent 3,14.

Omkretsen av en sirkel er lik π ganger diameteren. Pi brukes også i andre formler i matematikken, for eksempel i formelen for arealet av en sirkel.

Sirkelens omkrets

Omkretsen kan skrives med bokstaven O.

Radiusen (radien) kan skrives slik: r

Diameteren kan skrives slik: d

Formelen for å regne ut omkretsen av en sirkel er: O = π × d eller slik: O = 2π × r.

Sirkelens areal

Arealet kan skrives med bokstaven A.

Formelen for å regne ut arealet av en sirkel er slik: A = π × r².

Verdien av tallet π

Det er umulig å skrive π som en brøk eller et helt nøyaktig desimaltall, for desimalene fortsetter i det uendelige.

Tallet π forkortes ofte til 3,14. Litt mer nøyaktig er det lik 3,141592.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet