Illustrasjon
Omkretsen av en firkant finner man ved å legge sammen alle siden: 5 + 5 + 2,5 + 2,5 = 15
Illustrasjon

Omkrets er et begrep i matematikk. Der er omkretsen lengden av grensen rundt en flat figur.

Omkretsen av en firkant (eller en annen mangekant) får man ved å legge sammen lengden på alle sidene.

Omkretsen til en sirkel er lik tallet pi ganget med diameteren til sirkelen.

Annen bruk av ordet

Til hverdags brukes ordet omkrets også når man skal måle rundt noe som ikke er flatt. Man kan for eksempel måle omkretsen rundt hodet på et menneske med målebånd.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet