En formel er en måte å skrive noe på ved hjelp av tall, bokstaver og matematiske symboler. Når man skriver noe som en formel, tar det mye mindre plass enn når man skriver det med ord. Formelen kan også forklare hvordan noe er satt sammen eller hvordan det kan regnes ut.

Formler brukes i matematikk og naturvitenskap. Det er særlig vanlig å bruke formler i regnestykker og i kjemi.

Matematisk formel

Eksempel:

\(A = \pi r^2\) er en formel for å finne arealet av en sirkel med radius r. Hvis man skal skrive dette med vanlige ord, blir det «Arealet til sirkelen er lik tallet pi ganger radiusen til sirkelen ganger radiusen til sirkelen».

Kjemisk formel

Illustrasjon

Den kjemiske formelen for vann er H2O som betyr at det er to hydrogenatomer (H) og ett oksygenatom (O).

Illustrasjon
Av .

I kjemi bruker man formler som en slags oppskrift på hvordan ting er bygget opp. Man kan også bruke formler som en forkortelse for lange og vanskelige navn på stoffer.

Alle molekyler har en kjemisk formel. Den kjemiske formelen viser hvilke grunnstoffer molekylet er laget av. Det viser også hvor mange atomer det er av hvert grunnstoff. Antallet står alltid etter symbolet for atom for hvert grunnstoff.

For eksempel er den kjemiske formelen for karbondioksid CO2. Det betyr at det er ett karbonatom (C) og to oksygenatomer (O).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet