Radiusen r til ein sirkel er halvparten så lang som diameteren D.

Det raude linja er ein korde som knyter saman to punkt på sirkelen.

Sirkel er ein heilt rund figur. Alle punkta på sirkelen har same avstand til eitt bestemt punkt. Dette punktet blir kalla sentrumet til sirkelen.

Den faste avstanden blir kalla radiusen til sirkelen. Lengda til kurva som går rundt sirkelen blir kalla omkrinsen.

Ein diameter er ei linje mellom to punkt på sirkelen som går gjennom midten. Diameteren er dobbelt så lang som radiusen. Alle diametrar i ein sirkel er like lange.

Ein korde er eit rett linjestykke mellom to punkt på sirkelen. Ein del av omkrinsen mellom to punkt blir kalla ein sirkelboge.

For å rekne ut omkrinsen og arealet av ein sirkel, må ein bruke talet pi.

Omkrinsen til sirkelen

Sirkelbue

Pila til venstre viser sirkelbogen på sirkelen. r står for radius.

Sirkelbue
Av .
Lisens: CC BY 3.0

Omkrinsen blir skrive slik: O

Radien blir skrive slik: r

Diameteren blir skrive slik: d

Formelen for å rekne ut kor lang omkrinsen av ein sirkel er: O = π × d eller slik: O = 2π × r.

Arealet til sirkelen

Arealet blir slik skrive: A

Formelen for å rekne ut arealet av ein sirkel er slik: A = π × r².

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet