Diameteren D til en sirkel er dobbel så lang som radiusen r.

Diameteren til en sirkel er en rett linje som går gjennom sentrum, fra kant til kant. Ordet brukes i matematikk.

Diameteren kan også beskrives som den lengste rette linjen som det er plass til inne i sirkelen. Den er dobbelt så lang som radiusen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet