Forfedre er et ord som brukes om avdøde slektninger som foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og så videre.

På norsk bli det brukt både om mannlige og kvinnelige slektninger. I mange kulturer er det vanlig å ære forfedrene gjennom bønn, offer og ritualer.

Forfedre betyr omtrent det samme som aner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker