Jupiter observert av romsonden Cassini i 2003
.

Gassplanet er en planet som består mest av gass. Gassplaneter har derfor ikke en fast overflate det går an å stå på, slik som steinplanetene har.

Gassplaneter er mye større i masse og størrelse enn steinplanetene.

Gassplaneter i solsystemet

I solsystemet er det fire gassplaneter: Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.

Steinplanetene har få måner, mens gassplanetene har mange. Neptun har 14 måner, som er færrest av gassplanetene. Jupiter og Saturn har flest måner.

Alle de fire gassplanetene har ringer rundt seg. Det er bare ringene til Saturn som synes godt. Saturns ringer består av klumper av is som kan være små som sandkorn og store som hus. Ringene til de andre gassplanetene består av mindre partikler av is og støv.

Gassplaneter rundt andre stjerner

Det er også funnet gassplaneter rundt andre stjerner enn Sola. Gassplaneter er den planettypen som er lettest å oppdage på stor avstand, fordi de er store og tunge.

Forskjellige typer gassplaneter

Astronomer skiller mellom to typer gassplaneter:

  • Gasskjemper: Gassplaneter som inneholder mest av grunnstoffene hydrogen og helium.
  • Iskjemper: Gassplaneter som inneholder mest av vann, ammoniakk og metan, og bare litt hydrogen og helium.

I solsystemet er Jupiter og Saturn gasskjemper. Uranus og Neptun er iskjemper.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo