Foto av observatorium

Observatorium på La Silla, i fjellområdet i utkanten av Atacamaørkenen. Her er stjernehimmelen mørk og klar. Bildet er tatt fra observatoriet og viser mange stjerner og deler av Melkeveien.

Foto av observatorium
Av .

Astronom er en som jobber med å forske på universet og de forskjellige himmellegemene i verdensrommet. Det kan være planeter, stjerner, galakser eller andre typer objekter, eller de kan forske på hele universet.

I dag blir astronomer også kalt astrofysikere. Det er fordi de bruker fysikk for å forstå universet. De bruker også matematikk, kjemi og programmering.

Arbeidsoppgaver

Hubble som svever ute i et mørkt verdensrom. I bakgrunnen er deler av jordkloden

Romteleskopet Hubble Space Telescope (HST) er et av instrumentene astronomer kan bruke for å forske på verdensrommet. HST går i bane rundt Jorda.

Foto av Hubble
Av .

For et par hundre år siden handlet jobben til en astronom om å se gjennom et teleskop med egne øyne og følge med på bevegelsene til stjerner og planeter.

Nå kan astronomer bruke eller skrive egne dataprogrammer som gjør utregninger eller etterligner himmellegemer. Slik kan de forstå hvordan forskjellige himmellegemer er blitt dannet, eller utvikler seg, eller oppfører seg. Etterpå kan de sammenligne utregningene sine med observasjoner gjort med teleskoper.

I stedet for at astronomen ser gjennom teleskopet med sine egne øyne, blir lyset fra himmellegemer heller sendt til avanserte instrumenter. Instrumentene kan samle mye mer informasjon enn øynene kan. Astronomen ser på observasjonene på en datamaskin.

Hvis observasjonene og utregningene til astronomen ikke passer sammen, må astronomen endre på utregningene. På denne måten kommer astronomer stadig nærmere å forstå hvordan forskjellige himmellegemer og universet fungerer.

Data

Foto av Payne-Gaposchkin
Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) var en britisk-amerikansk astronom. Hun studerte hvordan stjerner var satt sammen. Hun var den første som fant ut at hydrogen og helium er de viktigste delene i stjerner og i universet.
Foto av Payne-Gaposchkin
Av /Acc. 90-105 - Science Service, Records, 1920s–1970s, Smithsonian Institution Archives.

Programmering er blitt utrolig viktig i astronomien. Dagens astronomer bruker derfor mye av tiden sin på kontoret. Det er bare noen få astronomer som reiser for å gjøre observasjoner fra observatorier. Men de bruker også datamaskiner for å jobbe seg gjennom observasjonene etterpå.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo