Illustrasjon / fotografi
De fire steinplanetene i solsystemet vist i riktig størrelse i forhold til hverandre. Fra venstre: Merkur, Venus, Jorden og Mars. Avstanden mellom dem er ikke riktig.
Av /Oppdatert versjon av Maria Hammerstrøm.

Steinplanet er en planet som mest består av stein og metall. En steinplanet har fast overflate. Den er liten og lett og har tynn atmosfære sammenlignet med en gassplanet.

I solsystemet er planetene Merkur, Venus, Jorden og Mars steinplaneter. De andre planetene i solsystemet er gassplaneter.

Steinplaneter har få måner. Merkur og Venus har ingen måner, Jorden har én måne og Mars har to.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo