kart
Kart over de ulike rutene gjennom Arktis fra Atlanterhavet til Stillehavet. Ruten nord for Canada heter Nordvestpassasjen. Ruten nord for Russland heter Nordøstpassasjen.
/Store norske leksikon.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Ekspedisjoner nordover mot Arktis startet allerede i antikken og middelalderen. Fra 1500-tallet prøvde europeiske oppdagere å finne en nordlig sjøvei fra Europa til Asia.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det en kamp om å komme først til Nordpolen. De siste tiårene har mange ekspedisjoner forsket på klima, miljø og dyreliv i Arktis.

De første ekspedisjonene

Allerede for 2500 år siden regner man med at mennesker reiste på ekspedisjoner helt fra Hellas og nordover mot Arktis.

Fra rundt år 1000 (i vikingtiden) seilte mange båter fra Skandinavia til arktiske områder i Grønland og Nord-Amerika.

Fra 1500-tallet prøvde flere ekspedisjoner å finne en vei over havet gjennom Arktis fra Europa til Asia. Målet var å finne en kortere vei til Asia.

Ekspedisjoner på 1800-tallet

Luftskipet "Norge" like før avreise fra Ny-Ålesund
Luftskipet Norge like før avreise fra Ny-Ålesund.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC BY 2.0

Utover på 1800-tallet økte interessen for å utforske Arktis og være den første til å nå Nordpolen. Ekspedisjonene brukte båter og sleder med polarhunder for å utforske området.

I 1879 ble den finsk-svenske polfareren Adolf Erik Nordenskiöld den første til å seile gjennom Nordøstpassasjen.

I 1888 var Fridtjof Nansen leder for den første ekspedisjonen over isen på Grønland på ski. Sammen med fem andre brukte Nansen nesten 50 dager på turen.

I 1893 dro Nansen med en gruppe på 13 personer fra Kristiania (Oslo) i båten «Fram». Målet med ekspedisjonen var vitenskapelige undersøkelser av Polhavet. De nådde ikke helt fram til Nordpolen, men kom tilbake med mye kunnskap om isen og havet. Båten «Fram» står i dag utstilt på Frammuseet i Oslo.

Ekspedisjoner på 1900-tallet

På ekspedisjonen som startet i 1903 ble Roald Amundsen den første til å seile gjennom Nordvestpassasjen fra Atlanterhavet til Stillehavet med samme båt. Underveis på denne ekspedisjonen, som varte til 1906, nådde Amundsen også den magnetiske Nordpolen.

I 1926 fløy Roald Amundsen med 15 andre over Nordpolen med luftskip. De regnes for å være de første menneskene som nådde fram til den geografiske Nordpolen.

I 1990 var Erling Kagge og Børge Ousland de første menneskene som gikk på ski til Nordpolen uten hunder eller kjøretøy.

Ekspedisjoner i dag

I dag er tiden med de store oppdagelsesreiser over. Nå handler det mer om å utforske og lære mer om naturen og miljøet i arktiske områder.

De siste tiårene er det bygget flere stasjoner for forskning i Arktis. Norges stasjon heter «Sverdrupstasjonen» og ligger i Ny-Ålesund på Svalbard.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Susan Barr