Luftfoto

Økosystem på grunt vann i tropisk hav. En stor stim av mindre fisker holder avstand til en større hai.

Hai
Shutterstock.

Økologi er læren om levende organismer og miljøet rundt dem. Økologi er en type biologi.

En som har utdanning i økologi, kalles økolog. Økologer studerer hvordan forskjellige ting i miljøet påvirker hvordan en art har det.

Faget økologi

Økologi beskriver forholdet mellom en organisme og miljøet rundt den.

Det er mange ting i naturen som påvirker organismer. Noen deler er ikke levende. De kalles abiotiske faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være:

  • temperaturer
  • nedbør
  • hvilken type jord det er i området

Andre ting som påvirker organismer er levende. De kalles biotiske faktorer. Biotiske faktorer kan for eksempel være:

Økologer

Økologer prøver å finne ut hvordan arter lever. De forsker på hva som gjør at det er få eller mange dyr eller planter av en art i et område. På den måten prøver de å finne ut om det blir få eller mange av dem i framtida. Økologer prøver blant annet å forstå hvordan klimaendringer kommer til å påvirke arter i framtida. De forsker også på hva som skjer hvis en art i et økosystem blir borte.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo