Et rom med malerier og et relieff på veggene. På gulvet står tre skulpturer som forestiller mennesker. I rommet er det også publikum.
Forskjellige kunstverk (malerier, skulpturer og relieff) på utstilling i Nasjonalmuseet i Oslo.
Foto fra Nasjonalmuseet
Av /NTB.

Kunstverk er noe som er laget av en kunstner. Det kan være en fysisk ting, men det trenger ikke å være det.

Fysiske kunstverk er for eksempel:

  • maleri
  • skulptur
  • fotografi
  • tegning

Kunstverk som ikke er fysiske ting er for eksempel:

Noen kunstverk er både fysiske og ikke-fysiske. For eksempel er en bok noe man kan holde i hånda, men selve historien forfatteren har skrevet, er ikke fysisk. Den kan også fortelles på andre måter, for eksempel som lydbok.

Rettigheter

Ballettdansere i tutuer danser på en scene.
En ballett er et kunstverk som er en opplevelse. Her danser den norske Nasjonalballetten kunstverket La Bayadère.
Foto fra ballettforestilling
Av .

Den som har laget et kunstverk eier rettighetene til kunstverket. Det betyr for eksempel at andre ikke kan kopiere eller vise fram kunstverket uten å få lov av kunstneren. Det er heller ikke lov å selge kopier eller bilder av et kunstverk uten at kunstneren har sagt det er greit.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erik Mørstad
Universitetet i Oslo