Forsiden av et blad med tittelen Vakttårnet øverst. Under tittelen står det «Forkynner av Jehovas rike». Under dette er det en stor tegning av en gruppe smilende mennesker. De ser på et pent landskap. På himmelen er det mange engler.

Bladet Vakttårnet blir laget av Jehovas vitner og har artikler om tema fra Bibelen. Det blir brukt under møter og delt ut når medlemmer av menigheten går rundt og forteller om Jehovas vitner.

Omslag, magasin
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Jehovas vitner er et trossamfunn som ble til i USA i 1870-årene. Jehovas vitner finnes i 240 land og har over 8,5 millioner medlemmer.

Jehovas vitner mener at Bibelen er skrevet av Gud, som de kaller for Jehova. De tror at det var Gud som hjalp mennesker med å skrive ned alt som står i Bibelen. Derfor mener Jehovas vitner at alt som står i Bibelen er ekte og sant. Bibelen gir riktig svar på alle spørsmål, også det som handler om historie og naturvitenskap. Det er derfor viktig for Jehovas vitner å studere Bibelen.

Lære

Flere påkledde mennesker i et basseng med vann inne i en hall. En ung mann har akkuart kommet opp av vannet og holder seg fortsatt for nesen. Alle har våte klær. I bakgrunnen er det mange mennesker som ser på.
En gang i året blir det arrangert dåp av voksne som vil være en del av Jehovas vitner. Da blir man dukket helt under vann.
Fotografi
Av /Getty images.

Andre kristne tror at Gud er tre personer i én: Gud, Jesus og Den hellige ånd. Jehovas vitner tror ikke på dette. De tror at Jesus er Guds sønn, men at de er to forskjellige skikkelser.

Jehovas Vitner mener at det er Satan (djevelen) som er den usynlige herskeren i verden. Men det skal komme en dommedag som kalles Harmageddon. Da skal Satan miste all makten etter et stort slag. Etter det skal Jesus herske i 1000 år sammen med 144 000 andre. De andre frelste menneskene vil stå opp igjen fra de døde og fortsette å leve på Jorden. Mange vil dø, men de som overlever, skal leve fredelig for alltid i Guds rike, sammen med dyrene.

Religiøst liv

Når Jehovas vitner ber, er det rett til Gud, og ikke til Jesus. Det er fordi de mener at Jesus er underordnet Gud.

En gang i året blir det arrangert dåp av voksne som vil bli Jehovas vitne. Da blir man dukket helt under vann.

De som tror, samles to ganger i uka i hus som kalles Rikets sal. Der blir det blant annet holdt foredrag, vist filmer og skuespill fra Bibelen. Der blir også tekster fra Bibelen studert nøye.

Trossamfunnet har ikke prester, men menighetene ledes av «eldste». Det er bare menn som kan være ledere.

Aktive vitner går fra dør til dør og forteller om det de tror på. De utgir magasiner som Vakttårnet og Våkn opp!

Jehovas vitner mener at alle andre religioner, nasjoner og store organisasjoner, for eksempel FN, er styrt av Satan. De feirer ingen høytidsdager, heller ikke bursdag, og nekter militærtjeneste. Medlemmer av Jehovas vitner spiser ikke mat med blod, og hvis de blir syke eller skadet, vil de ikke ha blodoverføring.

Eksklusjon

Hvis et medlem har brutt med Guds bud flere ganger uten å angre, blir medlemmet kastet ut av menigheten. Noen velger også selv å melde seg ut. Hvis et medlem blir kastet ut eller melder seg ut, kan ingen i menigheten ha noe mer kontakt med ham eller henne. Heller ikke hvis de er i familie. Dette er det mange som har kritisert sterkt.

Organisasjon

Jehovas vitner blir ledet av et råd som består av en gruppe menn i New York i USA. De bestemmer hvem som skal lede de lokale rådene rundt om i verden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen