Mange elever som sitter og skriver ved pulten sin. Foran i klasseromet sitter det en lærer, og det står en lærer ved siden av tavlen.

En velferdsstat har gjerne gratis skole for alle.

Av /NTB Scanpix .

Velferd betyr å ha det bra. Man bruker det ofte når man snakker om velferdsstaten, men velferd brukes også i andre sammenhenger.

Velferdsstaten

En stat som gjør mye for at alle skal kunne ha det bra, kalles for en velferdsstat. Velferdsstaten har gjerne gratis skole for alle, trygd og gratis helsehjelp. Norge er en velferdsstat. For å betale for velferdstjenestene, går en del av pengene staten får i skatt til disse tjenestene.

Levestandard

Velferd henger sammen med levestandard. Levestandard kan handle om at man har ting som oppvaskmaskin og datamaskin, men kan også handle om trygghet og helse. Andre goder som for eksempel fritid og mulighet for å være ute i naturen kan også ha med levestandard å gjøre.

Arbeidslivet

Foto av to bilmekanikere som står under en bil og reparerer den.

Arbeidsmiljøloven sier noe om velferden på jobb. Det skal være trygt å jobbe, og man har rett til for eksempel ferie og trygge arbeidsforhold.

Foto av bilmekanikere.
Av /NTB.

Velferd er viktig i arbeidslivet, det vil si på jobben. Det finnes en egen lov om hvordan man skal ha det på jobb. Den kalles arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven stiller krav til velferd på jobb.

Det finnes også noe som kalles velferdspermisjon. Det betyr at man kan få fri fra jobb for blant annet å gå til legen, passe syke barn eller dra i begravelse.

Større arbeidsplasser må ha et såkalt verneombud. Dette er en person som skal sørge for at de som arbeider har en god velferd på jobb.

Dyrevelferd

En gris som ligger med ungene som suger melk.
I dyrevelferdsloven står det at dyr skal behandles med respekt og beskyttes mot fare.
Foto av griser.
Av /Samfoto.

I Norge finnes en lov som kalles dyrevelferdsloven. Loven sier noe om hvordan man skal behandle tamme og ville dyr. Dyrene skal behandles med respekt og beskyttes mot fare. Alle dyr, som pattedyr, fugler, fisk og insekter, er en del av dyrevelferdsloven.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet