Levestandard handler om hvordan enkeltpersoner, familier eller samfunn har det økonomisk og sosialt. Det vil si hvor godt folk har det og hvor fornøyde de er med livene sine.

Grunnleggende behov som mat, vann, klær, bolig og helsetjenester er viktig for levestandarden. Det er også muligheten til å få utdanning og jobb, og hvor mye fritid man har til å gjøre ting man liker.

En person, familie eller et samfunn med lav levestandard kan oppleve at de har det verre økonomisk og sosialt enn andre. Det kan føre til dårligere helse, kortere levetid og liten mulighet for utdanning og jobb.

Måle levestandard

Levestandarden kan bli vurdert for hver enkelt innbygger, men kan også sammenlignes mellom ulike land.

FN har en metode for å måle levestandard som heter Indeks for menneskelig utvikling (på engelsk Human Development Index, HDI). Den sammenligner levestandard mellom land. Norge har vært blant landene med høyest levestandard i flere år.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet