Heltall er de tallene man bruker til å telle med. Eksempler på heltall er 0, 1, 2, 3 og 4. Heltall kan også være negative tall, for eksempel −9.

Desimaltall er ikke heltall. Desimaltall har komma i seg, for eksempel 1,2 og 8,9.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet