En kalender som viser de 12 månedene i et år, med uker og dager.
Det er 12 måneder i et år.
Fotografi

Måned er en periode som kan vare mellom 28 og 31 dager. En måned er omtrent så lang tid som Månen bruker på å gå rundt Jorda.

Det er tolv måneder i et år. En måned har omtrent fire uker. Seks måneder kalles et halvt år. Tre måneder kalles et kvartal.

I den kalenderen man bruker i Norge er det 12 måneder:

  • syv måneder har 31 dager: januar, mars, mai, juli, august, oktober og desember
  • fire måneder har 30 dager: april, juni, september og november
  • én måned har 28 eller 29 dager: februar. Det er 29 dager i februar hvert fjerde år, som er skuddår.

For å huske hvor mange dager det er i hver måned, kan man telle på knokene på hendene. Da begynner man å telle fra januar på den ytterste knoken Alle månedene som er oppe på knokene har 31 dager. Månedene som er mellom knokene har 30 dager. Unntaket er februar.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo