Tallene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
Sifrene fra 0 til 9 brukes i titallssystemet. De kalles arabiske tall.
tallene fra 0 til 9
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Romertallene fra 1 til 12
/Shutterstock.

Tallsystem er et system for å telle og skrive tall. Det vanligste tallsystemet i Norge er titallsystemet.

Posisjonssystem

Titallsystemet er et posisjonssystem. Posisjon betyr hvilken plass noe har. I et posisjonssystem er det slik at hvilken plass et siffer har i en rekke av tall, sier noe om hvilken verdi det har. Tallet ti kalles grunntallet.

Tallet 345 er lik 300 + 40 + 5. Sifferet 5 viser antall enere, 4 viser antall tiere, og 3 viser antall hundrer.

Posisjonssystemet har mange fordeler når man skal regne med store tall.

Tallet null


Oppfinnelsen av et tegn for null er en av de store matematiske oppfinnelsene. De første tallsystemene brukte for eksempel én strek for å vise tallet en, to streker for å vise tallet to og så videre. Null ble vist ved avstand mellom tegnene, men dette kunne lett bli misforstått.

Andre grunntall


Andre grunntall som har vært i bruk er blant annet 12, 20 og 60.

Et system basert på tallet 60 var i bruk i Babylonia for 4000 år siden. Det brukes fortsatt for å dele inn tid. Det er 60 sekunder i ett minutt, og det er 60 minutter i en time. Man bruker også dette tallsystemet når man skal måle vinkler.

To-tallsystemet

Alle datamaskiner bruker to-tallsystemet, som også kalles det binære tallsystemet. Tallet to er grunntallet, og det bruker bare de to sifrene 0 og 1.

Andre tallsystemer

I Romerriket brukte de romertall for å skrive tall. Det er et tallsystem som ikke bruker posisjoner, men der alle tallene legges sammen. Tallene blir skrevet med bokstaver. For eksempel står X for talet 10.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet