Komma er et skilletegn. Skilletegn er tegn man bruker når man skriver. De blir brukt for å skille ord eller setninger fra hverandre. De andre skilletegnene på bildet er punktum, kolon, semikolon, spørsmålstegn og utropstegn.

Komma er et skilletegn. Man bruker komma for at det skal bli lettere å lese, og for å forstå hvilke deler av en setning som hører sammen. Det er mange regler for når man skal bruke komma på norsk.

Komma brukes for eksempel mellom to leddsetninger som ofte starter med som, når, at eller hvis: «Petter var sint, men Kari bare lo.»

Man bruker også komma når man ramser opp mer enn to ting: «Jeg kjøpte epler, bananer, pærer og appelsiner.»

I matematikk blir komma brukt i desimaltall, for eksempel 10,5.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Carina Nilstun
Leksikograf, Det Norske Akademis ordbok