Illustrasjon
Desimaltallet 5,4.
Illustrasjon
Av .
Illustrasjon
Desimaltallet 3,142.
Illustrasjon
Av .

Desimaltall er tall som skrives med komma. For eksempel er 5,4 og 100,7 desimaltall. Tallene som står etter komma, kalles desimaler. Tall som ikke har desimaler kalles heltall, for eksempel 1, 2 og 4. Desimaltallet 5,4 er større enn heltallet 5.

Hvert talltegn kalles også et siffer. Det første sifferet etter komma viser hvor mange tideler det er. Det andre sifferet viser hvor mange hundredeler. Det tredje sifferet viser tusendeler.

I tallet 3,142 er det 1 tidel, 4 hundredeler og 2 tusendeler.

Desimaltall kan også skrives som brøk. Tallet 3,25 er det samme som 3 ¼.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet