En linje med tall under som viser tallene fra minus fem til pluss fem på en tallinje.

Når man skal tegne en tallinje, er det viktig at tallene er fordelt jevnt, så det er like stor avstand mellom de hele tallene. Her er verdien 1 mellom hvert tall.

Illustrasjon

En tallinje er en linje med alle tallene på. Siden det finnes uendelig mange tall, er tallinjen uendelig lang. Man tegner den ofte med en pil i hver ende for å vise hvilken retning tallene går.

Alle tall kan merkes av som et punkt på tallinjen. Tallene står etter hverandre i rekkefølge. Jo lengre til høyre et tall står, jo større er det.

Avstanden mellom to tall på tallinjen er det samme som differansen mellom de to tallene. For eksempel er avstanden mellom tallene 7 og 3 lik 4, fordi 7 − 3 = 4.

Alle tall til høyre for 0 er positive, og alle tall til venstre for 0 er negative. Positive tall skrives uten noe tegn foran seg. Negative tall har et minustegn foran.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet