Sykepenger er penger man får når man blir syk og ikke kan jobbe. Hvis man har en jobb, har man rett til å få sykepenger. Sykepenger kalles også sykelønn, og er en form for trygd.

Rett til sykepenger

For at man skal ha rett til å få sykepenger, må man ha jobbet for samme arbeidsgiver i minst fire uker.

Hvis man er syk noen få dager, kan man selv si ifra til jobben om at man er for syk til å jobbe. Det heter egenmelding. Man kan være borte fra jobben i opptil tre dager med egenmelding. For å ha lov til å bruke egenmelding må man ha jobbet for samme arbeidsgiver i minst to måneder.

Noen arbeidsplasser har en avtale om at man kan være borte fra jobben i opptil åtte dager med egenmelding. Avtalen kalles IA-avtalen. Der står IA for inkluderende arbeidsliv. På disse arbeidsplassene

Hvis man må være borte fra jobb mer enn det man kan med egenmelding, må man levere sykemelding. Sykemelding må som regel skrives av en lege. Sykemeldingen sendes til arbeidsgiver eller NAV.

Man kan få sykepenger i maks ett år. Hvis man er syk lenger enn ett år, kan man miste retten til sykepenger. Da kan det være at man har rett til å få penger fra andre typer trygd, som uføretrygd.

Betaling

I Norge har har man rett til å få betalt det samme i sykepenger som man får i lønn til vanlig. Man får sykepenger fra den første dagen man er borte fra jobb på grunn av sykdom.

De første dagene man er syk, er det arbeidsgiver som betaler sykepenger. Hvis man er syk mer enn 16 dager, får man sykepenger fra NAV.

I ferier får man ikke sykepenger, men hvis man er syk i ferien får man nye feriedager.

Komme tilbake etter sykdom

Myndighetene i Norge har som mål at de som har vært syke, skal begynne å jobbe igjen så raskt som mulig. Hvis personen klarer det, skal personen prøve å jobbe.

Arbeidsgiver skal gjøre det enkelt for den som har vært syk å begynne å jobbe igjen. Hvis personen ikke klarer å jobbe fulltid med en gang, kan hen for eksempel få jobbe noen færre timer.

Arbeidsgiver, eller sjefen til den som har vært syk, skal lage en plan for hvordan man kan komme tilbake på jobb. For eksempel skal rektor passe på en lærer som har vært syk og sykemeldt fra skolen. Læreren må ikke få for mange timer med undervisning hvis hen ikke er helt frisk ennå.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle