Sparing i fond og aksjer er å kjøpe aksjer eller andeler i aksjefond. Dette kalles også å investere.

Aksjer

En aksje viser at en eier en del av en bedrift som kalles aksjeselskap (AS). Når en kjøper en aksje, har en kjøpt en liten del av bedriften. Jo flere aksjer en kjøper, jo større del av bedriften eier en. Når en eier aksjer, kan en også være med å bestemme når bedriften skal ta viktige valg. En som eier aksjer, kalles aksjonær.

Alle aksjene i en bedrift skal ha samme verdi i forhold til hverandre. Men aksjene kan kjøpes og selges til en annen pris i aksjemarkedet, og dette kalles aksjekurs. Denne kursen kan svinge opp og ned fra dag til dag. Aksjer i de største bedriftene kan kjøpes og selges på markedsplasser som kalles børser, som for eksempel Oslo Børs.

En kan tjene penger på aksjer på to måter. Dersom bedriften går godt og tjener mer penger enn de bruker, kan de betale ut penger til eierne. Det kalles utbytte. Hvor mye hver eier får, kommer an på hvor mange aksjer hen eier. En annen måte å tjene penger på aksjer på, er gjennom kjøp og salg. Dersom en selger aksjer til en høyere aksjekurs enn en kjøpte dem for, vil en tjene penger.

En kan tjene mer penger på å kjøpe aksjer enn om en setter sparepengene i banken. Men det er også en risiko for at en kan tape penger. Dersom det går dårlig med selskapet, vil aksjekursen gå ned. Fa vil aksjene være mindre verdt enn da en kjøpte dem. Dersom bedriften går konkurs, er ikke aksjene verdt noe lenger og en taper alle pengene.

Aksjefond

Et aksjefond er satt sammen av aksjer i mange selskaper. En kan kjøpe andeler i aksjefond, og da får en aksjer i mange bedrifter samtidig. Dersom det går godt med disse bedriftene slik at aksjekursene deres stiger, vil aksjefondet bli mer verdt.

En tjener penger på aksjefond dersom en kan selge andelene i aksjefondet for mer penger enn en kjøpte dem for. Men en kan også tape penger, dersom det går dårlig med bedriftene slik at aksjefondet blir mindre verdt. Da må en selge aksjefondene for mindre enn en kjøpte dem for.

Det er mindre risiko ved å investere i aksjefond enn å kjøpe aksjer i noen få bedrifter. Det er fordi det er mindre sannsynlig at det skal gå dårlig med mange bedrifter på en gang. Når en kjøper aksjefond, blir risikoen for å tape penger fordelt på flere aksjeselskaper.

Både fond og aksjer kan gå i minus i perioder. Derfor passer aksjer og fond best for dem som skal spare pengene sine lenge, gjerne i flere år. Da kan de vente og selge aksjene og fondene når de kan få en god pris for dem.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder