Rus kan endre måten en person opplever verden på og kan endre følelsene man har i kroppen. Ordet blir som regel brukt hvis disse endringene kommer av at man har brukt rusmidler. Rusen kan være sterk eller svak.

Det kan også kalles rus når andre ting gir de samme sterke følelsene som rusmidler. Slik rus kan komme av for eksempel forelskelse, sex eller trening.

Det finnes mange typer rusmidler, både lovlige og ulovlige. Ulovlige rusmidler kalles narkotika.

Bruk

Det er vanlig å bruke svake rusmidler. Kaffe og cola inneholder for eksempel koffein, som er et svakt rusmiddel. Sigaretter og snus inneholder nikotin, som er et litt sterkere rusmiddel.

Det er også vanlig å drikke alkohol. Mange voksne liker å drikke alkohol på fester. Noen blir i bedre humør og synes det er lettere å snakke med andre når de har drukket litt alkohol.

Rus i kroppen

Når man er ruset, virker hjernen på en annen måte. Man kan gjøre ting uten å tenke gjennom om det er farlig eller hva som kan skje. Man får også dårligere kontroll over kroppen. Derfor er det forbudt å kjøre bil og båt eller bruke store maskiner når man er ruset. Det er vanligvis ikke lov å være ruset på jobb.

Følelser blir ofte sterkere når man er ruset, for eksempel å være sint eller forelsket. Når man er ruset, kan man gjøre ting som skader seg selv eller andre.

Skader

Mange rusmidler er skadelige eller farlige for kroppen. En del rusmidler så farlige at man kan dø hvis man tar for mye dem. Det kalles overdose.

Å bruke rusmidler kan gi alvorlige sykdommer i kroppen. En del rusmidler er giftige og kan skade hjernen og leveren, for eksempel alkohol. Andre rusmidler kan føre til problemer med hjertet, for eksempel kokain. Rusmidler kan også gjøre at man får psykiske sykdommer, som angst.

Avhengighet

Man kan bli avhengig av rusmidler. En avhengig person vil ha problemer med å begrense bruken av rusmidlet. Ofte trenger de også mer og mer av rusmidlet for å bli ruset. En vanlig grunn til at noen ruser seg, er at de føler at det hjelper dem å mestre vonde følelser.

Mange av dem som er avhengige av alkohol eller narkotika, får problemer med økonomi eller jobben sin. Det kan føles veldig vanskelig å være i familie med en som er avhengig av rus.

Når en person er avhengig, er det ubehagelig å slutte med rusmiddelet. Dette ubehaget kalles abstinens. Abstinens går over etter hvert. Selv milde rusmidler, som koffein i kaffe, kan gi abstinens om man slutter brått.

Det er som regel vanskelig å slutte med et rusmiddel. Man kan få hjelp av helsevesenet til dette.

Lover og regler

Fordi rusmidler kan gi så store skader og gjøre folk avhengige, er det strenge lover og regler for de fleste av dem.

Noen rusmidler er lov å bruke hvis man er over en viss alder. Det gjelder alkohol og nikotin, som finnes i sigaretter og snus. Det er også regler for hvor og når man kan kjøpe alkohol.

Narkotika er forbudt. Å lage eller selge narkotika kan straffes med fengsel, mens å bruke narkotika gir lavere straff. Noen sterke medisiner brukes ulovlig som rusmidler. Det er strenge regler for når leger kan gi pasienter slike medisiner.

Reglene om rusmidler blir diskutert mye. Noen synes det er bra om flere rusmidler blir lovlige. Andre vil at reglene skal være strenge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anne Line Bretteville-Jensen
Seniorforsker, dr.polit., Folkehelseinstituttet