Bestemmerord er en type ord som hører sammen med et substantiv og bestemmer noe mer om substantivet. Bestemmer betyr her «fastslår» eller «presiserer».

Bestemmerord kalles også determinativer. Bestemmerord er en ordklasse.

Det finnes tre hovedtyper bestemmerord:

 • eiendomsord
 • pekeord
 • mengdeord

Eiendomsord

Eiendomsord sier noe om hvem eller hva som eier noe. For eksempel min, dine og vårt:

 • Det er min katt.
 • Katten er min.
 • Boka mi er spennende.
 • Det er våre bøker.

Pekeord

Et pekeord peker på noen eller noe. For eksempel den og disse. Man legger ofte trykk på ordet når man sier setningen høyt:

 • Den boka er min.
 • Disse bøkene er billige.
 • Det er den sykkelen jeg ønsker meg.
 • Det var de jentene som vant.

Mengdeord

Mengdeord sier noe om hvor mye det er av noe, eller hvor mange. For eksempel artikler og tall, og ordene mange og ingen:

 • Ingen hjalp til med å rydde.
 • Er det riktig at du er tolv år?
 • Hun kjøpte tre liter melk.
 • Han var en av elevene på Ås skole

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo