Preposisjoner er små ord som på, før eller av. Preposisjoner binder sammen andre ord i en setning. Preposisjoner kan si noe om når eller hvor noe er.

Eksempel:

 • Flaska står bordet
 • Du må rydde før du skal til Ida
 • Jeg fikk en ring av deg

Preposisjoner er en ordklasse.

Konkret

Preposisjoner kan bety noe konkret. Konkret betyr at det er noe virkelig. Preposisjonene kan for eksempel si noe om sted, tid og hvem som eier noe.

Sted vil si hvor noe er i forhold til noe annet:

 • i (vi bader i sjøen)
 • (osten er brødskiva)
 • under eller over (katten er under bordet)
 • foran eller bak (treet står bak benken)
 • mellom (huset ligger mellom fjellet og vannet)
 • hos (han er hos legen)

Tid vil si når noe skjer:

 • før (vi går hjem før klokka sju)
 • etter (ikke gå ut etter middag)
 • (vi møtes mandag)
 • om (jeg reiser om en time)

Eiendom vil si hvem som eier noe. Preposisjonene til eller av sier ofte hvem som eier hva:

 • Sykkelen til Jens
 • Jeg fikk den av Ali

Abstrakt

Preposisjoner kan også si noe om følelser og tanker, det som er abstrakt:

 • Han ble rød av sinne
 • Jeg stoler henne

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo