Foto

Depatementene i Norge har kontorer på forskjellige steder i Oslo. Utenriksdepartementet er i et område som heter Vika.

Victoria Terrasse i Vika i Oslo
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Departementene er en del av hvordan staten i Norge styres. I departementene jobber det folk som hjelper regjeringen med å styre Norge.

Hver minister i regjeringen leder hvert sitt departement. Noen få departementer styres av to ministre.

Jobb i departementet

Ministeren er departementets øverste politiske leder. Ministeren har ansvaret for alt departementet gjør. Ministeren leder én eller flere statssekretærer og politiske rådgivere. Disse kommer ofte fra det samme partiet som ministeren, men noen ganger har man også statssekretærer eller rådgivere fra andre partier. For eksempel hadde Erna Solberg og Jens Stoltenberg statssekretærer fra flere partier da de var statsministere.

Lederen for departementet er politisk valgt. I tillegg kan departementet ha flere hundre ansatte. Folk som jobber i departementene er ikke politikere. Når regjeringen skifter etter et stortingsvalg, er det fortsatt de samme menneskene som jobber i departementene. I hvert departement jobber det mellom 200 og 1400 mennesker. For eksempel er det omtrent 290 ansatte i finansdepartementet. De fortsetter å jobbe der uansett hvem som er finansminister.

Organisering

Departementene er delt inn etter forskjellige fagområder. Finansdepartementet har for eksempel ansvaret for Norges økonomi. Finansdepartementet ledes av finansministeren.

Hver regjering bestemmer selv hvor mange departementer landet skal ha. Som oftest er det mellom 15 og 20 departementer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge