Faktaboks

mygg

stikkmygg

mann med kaps med mange flygende mygg rundt.
Mygg kan fly i store svermer og kan være veldig plagsomme. Det kan være lurt å ha på klær som dekker hele kroppen og bruke midler mot mygg. Da kan man få færre stikk hvis man må være ute.
Foto av myggsverm
Av /Samfoto.

Mygg er en type små insekter med lang snabel og lange bein. Hunnmyggene stikker dyr og mennesker for å suge blod. De heter egentlig stikkmygg.

Mygg samles ofte i store svermer som danser opp og ned i luften. De liker seg best i fuktige områder, i nærheten av vann.

Det finnes rundt 3450 arter av stikkmygg i verden. I Norge finnes det 38 arter.

Beskrivelse

insekt på hud

Knotten ser litt annerledes ut enn stikkmyggen. Det er hunnene som suger blod. Blodet er viktig næring når de skal legge egg.

Av /flickr.
Lisens: CC BY 2.0

Mygg har smal kropp, tynne bein, og lange antenner. Voksne mygg har en kropp som er delt opp i hode, forkropp og bakkropp. På hodet sitter en lang snabel som brukes til å stikke, to lange antenner og øynene. På forkroppen er vingene festet. Alle mygg har to vinger som nesten er gjennomsiktige.

Mygg har små skjell på beina, kroppen og på vingene. De seks beina er også festet til forkroppen. Bakkroppen er myk, og vokser og blir rød når myggen suger blod.

I Norge er mygg mellom fem og åtte mm lange.

Levevis

nærbilde av mygg på hud

Mygg som suger blod fra menneske.

Av /KF-arkiv ※.

Mygg lever av å suge blod fra mennesker og andre dyr, men det er bare hunnen som stikker. Hannen suger nektar fra blomster. Mygg lever nær vann, som små dammer og pytter og i kanten av innsjøer. Det er fordi ungene deres utvikler seg i vann som står stille.

Formering

De voksne myggene parer seg om sommeren. Hunnen må suge blod for å få nok næring til å legge egg. Noen mygg kan legge egg flere ganger i løpet av en sommer, og opp mot 300 egg hver gang.

Eggene legges i vann eller på fuktige steder. Der ligger de hele vinteren. Om våren, når snøen smelter, blir det små dammer mange steder. Hvis det er nok vann der eggene er lagt, utvikler de seg til larver.

Larvene svømmer rundt i vannet og fanger mat, oftest små alger. Når larvene er store nok, blir de til en puppe. Da ligger larven inne i et hardt skall. Imens endrer kroppen seg fra larve til mygg. Også puppen lever under vann.

Det tar oftest noen dager før puppen sprekker og myggen kommer ut. Den voksne myggen lever på land.

Mygg og sykdom

flygende flaggermus
Mygg er viktig mat for flaggermus i Norge. Én flaggermus kan spise 1000-3000 mygg hver natt.
Foto av nordflaggermus

Når myggen stikker, får man et myggstikk. Myggen sprøyter spytt inn i huden, derfor klør det. Det er bare farlig hvis man er veldig allergisk. Mygg kan overføre sykdommer når de stikker. Det er ikke vanlig i Norge, men i andre land kan man få sykdommer som malaria og gulfeber fra mygg.

Biologi

Mygg er del av en stor gruppe insekter som heter tovinger. De har det til felles at antennene har minst seks ledd. Knott og sandfluer er eksempler på andre typer mygg enn stikkmygg. Det finnes minst 14 000 arter av mygg i verden. I Norge vet man om 1500 arter, men det finnes nok minst 1000 arter til.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henninge Torp Bie