Et gult målebånd som måler lengden på en treplanke.
Med et målebånd kan man måle meter og centimeter. 100 centimeter er 1 meter.
Foto av målebånd.
Av .

Lengde er det man bruker i matematikken for å fortelle hvor lang en ting er eller hvor stor en avstand er. Høyde og bredde er også lengder. Lengde måles vanligvis i meter.

Store avstander

Store avstander måles i kilometer (km) eller mil. En kilometer er tusen meter. En mil er ti kilometer.

Astronomene bruker lysår om avstander mellom stjerner eller galakser. Et lysår er så langt lyset beveger seg på ett år. Ett lysår er 9461 milliarder kilometer.

Små avstander

Små avstander måles i centimeter (cm) eller millimeter (mm). En centimeter er en hundredels meter. Det betyr at en meter er hundre centimeter. En millimeter er en tusendels meter. Det betyr at en meter er tusen millimeter.

I atomfysikk måler fysikerne avstander mellom atomer og molekyler. Dette er svært små avstander. Fysikerne bruker blant annet måleenhetene mikrometer (μm) og nanometer (nm). En mikrometer er en tusendels millimeter, altså en milliondels meter. En nanometer er en milliarddels meter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet