Illustrasjon av målenheter.
Symboler for målenhetene som er i SI-systemet. Det er det vanligste systemet i verden i dag. Øverst er kilo (kg) for masse, meter (m) for lengde, sekund (s) for tid, ampere (a) for elektrisk strøm, kelvin (k) for temperatur, mol for stoffmengde og candela (cd) for lysstyrke.
Illustrasjon av målenheter.
bipm.org.

Målenhet er noe man måler størrelse eller mengde med. Meter er for eksempel en målenhet for lengde. Sekund er en målenhet for tid.

Størrelser beskrives med et måltall og en målenhet. Hvis noe er 183 cm langt, er måltallet 183, og målenheten er cm. Måltallet (183) forteller hvor mange målenheter (cm) størrelsen består av.

Målenheter i verden

Målenheter må være helt nøyaktige og ikke forandres. De må gjelde over hele verden, så alle måler likt. En kilo skal være det samme uansett hvor man er.

I 1875 ble det bestemt et felles system for å måle sju målenheter. Det var blant annet kilo, meter, sekund og ampere (som man måler strøm med). Systemet kalles SI-systemet, og det er det vanligste målesystemet i verden i dag.

Det finnes forskjellige andre systemer som er felles, for eksempel når man skal måle ting i vitenskapen.

Noen land bruker en del eldre målenheter. I USA bruker man for eksempel tomme og fot til å måle lengde med i stedet for centimeter og meter. En tomme er 2,54 cm og en fot er 30,48 cm.

Grunnenheter

En målenhet kan være en grunnenhet eller en avledet enhet. Grunnenheten ligger til grunn for målingen i den avledede enheten. Fordi det er bestemt hvor mye en meter er, kan man vite hvor mye en centimeter er. En centimeter er alltid en hundredel av en meter.

For lengde er meter grunnenheten. Målenheten kilometer (km), som er tusen meter, er en avledet enhet. Andre avledete enheter er millimeter (mm), centimeter (cm) og mil.

Grunnenheten for tid er sekund, mens for eksempel minutt (min), som er 60 sekunder, er avledet. En annen avledet enhet for tid er time (h, eller t).

Fart måles ofte i kilometer i timen (km/t). En annen enhet for fart er meter i sekundet (m/s). Den er avledet av meter og sekund. For båter brukes ofte enheten knop (en knop er 1,852 km/t).

Grunnenhet for energi er joule (J).

Energien i mat regnes i kilokalorier (kcal), og elektrisk energi regnes vanligvis i kilowattimer (kWh).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet