Juss betyr lover og regler.

Juss kan også kalles rett eller rettsorden. Læren om juss kalles rettsvitenskap. En person som har studert juss på et universitet, kalles jurist. Det er bare jurister som kan bli advokater og dommere.

Historien til juss i Europa går helt tilbake til Romerriket for over 2000 år siden.

Rettigheter og plikter

Juss er alle lovene og reglene som sier hvilke rettigheter og plikter noen eller noe har. En rettighet er noe man har krav på. En plikt er noe man må gjøre.

De som har rettigheter og plikter kan være en person, et firma, en organisasjon, en kommune eller staten. Jussen gjelder derfor alle i et samfunn. Det finnes også juss som gjelder for forholdene mellom stater, blant annet folkerett.

Lovene i Norge blir bestemt av Stortinget. Domstolene bruker lovene til å avgjøre hva som er rett og galt. Noen ganger leser domstolene lovene på en måte som gjør at de lager en ny regel. Domstolenes regler er også en del av jussen.

Jussen beskriver også hvordan man kan skape rettigheter og plikter for seg selv og andre gjennom avtaler.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle