Tre kvinnelige musikere på scenen. En spiller saxofon, en synger, en spiller kontrabass. I bakgrunnen ser man en mann som spiller trommer.
Improvisasjon er spesielt viktig i jazz.
Foto av jazzgruppa Gurls.
Av /NTB.

Musikalsk improvisasjon er å skape musikk i øyeblikket. Det vil si at det som blir spilt eller sunget, ikke er helt nøyaktig planlagt på forhånd. Det kan ligne på hvordan man velger ord og setninger når man snakker.

Den som improviserer kan sette sammen melodi og rytme på en ny måte mens musikken fremføres.

Improvisasjon er likevel ikke helt fri og uten regler. Den blir gjerne styrt av musikksjanger, musikalsk tema eller form.

Improvisasjon er ofte en viktig del av musikk som ikke har blitt skrevet ned med noter.

Improvisasjon i jazz og blues

To menn står og ser på hverandre. I midten står en annen mann med mikrofon.

Fra filmen «8 mile». Hovedpersonen Jimmy Smith (spilt av rapperen Eminem), i battle-konkurranse med motstanderen Lyckety. Mye av konkurransen handler om å fornærme hverandre og svare på fornærmelsene. Tekstene improviseres underveis.

Fotografi fra battle-konkurranse.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Improvisasjon er spesielt viktig i jazz og blues.

Blues kan inneholde små biter i musikken som gjentas på litt forskjellige måter. De ulike måtene musikken blir gjentatt på kan være improviserte. Rekkefølgen kan være forskjellig, eller melodiene kan bli litt endret.

I jazz spiller improvisasjon en veldig stor rolle, og kommunikasjonen mellom musikerne er viktig. Enten kan alle musikerne improvisere samtidig, eller en musiker kan improvisere alene. Da sier man at musikeren spiller solo.

I jazz er rytmene og melodiene stort sett mer kompliserte enn i blues. Noen typer jazz har spesielt fri improvisasjon, med få begrensninger. I andre typer er reglene strengere, og improvisasjonen må skje i en bestemt form.

Improvisasjon i andre sjangre

Norsk folkemusikk inneholder også improvisasjon, spesielt i slåtter. En slått er et stykke folkemusikk som ofte blir spilt til dans. Improvisasjon i folkemusikk ligner litt på måten man improviserer i blues. Musikerne kan spille små endringer hver gang melodien gjentas.

I klassisk musikk spiller musikeren vanligvis det som komponisten har skrevet ned med noter. Men likevel har improvisasjon også blitt brukt i klassisk musikk, for eksempel i solokonserter og i orgelmusikk.

Mange av de klassiske komposisjonene som er kjent i dag, er improvisasjoner som ble skrevet ned med noter senere.

Gitarsoloer i rockelåter er ofte improvisert.

Det er også improvisasjon i rap. En form for rapping er freestyling, der musikeren improviserer teksten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet