Figur som viser overhuden, lærhuden, som er omtrent tre ganger så tykk som overhuden og underhuden. I lærhuden ligger det hårsekker, blodårer, talgkjertler, nerver og svettekjertler.

Huden er bygd opp av tre lag: overhuden, lærhuden og underhuden

Figur av huden
Av /Shutterstock.

Huden er et lag som dekker den ytterste delen av kroppen. Et voksent menneske har rundt tre kilo hud.

Huden er stort sett dekket av hår, men på store deler av kroppen er hårene veldig tynne og små.

Huden kalles ofte for det største organet hos mennesker.

Oppgaver

Et par unge og glatte hender holder i et par eldre hender med rynker.
Huden kan strekke seg, slik at den for eksempel vokser når kroppen vokser. Med alderen blir den mindre tøyelig. Eldre mennesker får rynker i huden.
Foto
Av /Shutterstock.

Huden beskytter innsiden av kroppen mot påvirkning utenfra:

  • Den beskytter mot skader
  • Den beskytter mot stråling fra sola
  • Den beskytter mot at smitte og fremmede stoffer kommer seg inn i kroppen
  • Den sørger for at man ikke mister for mye væske
  • Den hjelper med å holde jevn temperatur i kroppen. Hvis man er blitt for varm, skiller huden ut svette.

I tillegg sitter følesansen i huden. Huden fanger opp inntrykk utenfra, for eksempel om det er varmt eller kaldt ute, om noen tar på kroppen, eller om man får en skade. Denne informasjonen sender huden videre til hjernen.

Huden kan også være med på å si noe om hvordan man har det, for eksempel når man rødmer eller svetter. Den kan ta mot kjærtegn fra andre og sende ut lukt som påvirker andre.

Hvis huden får sår og skader, kan den reparere seg selv. Hvis den får større skader, kan det bli arr etterpå.

Beskrivelse

Foto av en melaninrik mann og en kvinne som holder rundt hverandre. Hudfargen til kvinnen er lysere enn mannens.

Følesansen sitter i huden. Huden sier fra til hjernen når man kommer borti noe. Følesansen brukes man også til å kommunisere med andre mennesker. Det kan føles både godt og vondt å blir tatt på av andre.

Foto
Av /Shutterstock.

Huden er bygd opp av tre lag:

  • Overhuden
  • Lærhuden
  • Underhuden

Overhuden ligger øverst og er det tynneste laget av huden. Dette laget fornyer seg hele tiden. Det skjer ved at de nederste cellene i overhuden deler seg og dytter cellene som er eldre oppover. Det øverste laget av overhuden er laget av døde celler. Disse henger tett sammen og skaper en sterk overflate. Etter hvert blir de gamle cellene slitt bort og erstattet av nye celler. I løpet av tre til fire uker er overflaten på huden helt ny.

Lærhuden er det mellomste laget i huden. Alle cellene i lærhuden er levende og gjør at huden er sterk og kan strekkes. I lærhuden ligger det blodårer og hårrøtter. Det finnes også mange nerver, og mange sanseceller som gir beskjed til hjernen når noe rører ved huden. I lærhuden finnes det kjertler som lager talg og svette. Talg er en type fett som er nødvendig for å holde huden myk. Svettekjertlene lager svette som hjelper til med å kjøle ned kroppen hvis man har blitt for varm.

Underhuden er det nederste laget av huden. Dette laget består av fett og vev som holder kroppen sammen. Underhuden er blant annet viktig fordi det isolerer mot kulde.

Farge

Hud kan ha ulik farge, fra mørk brun eller svart til helt lys, nesten gjennomsiktig. Hvor mørk huden er, kommer an på hvor mye melanin huden lager. Dette er det genene som bestemmer.

Når sola skinner på huden, lager den mer melanin. Derfor blir huden mørkere av å være ute i sola.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo