Tegning av guden Odin som sitter på en trone.

Håvamål er den norrøne guden Odins tale. Det er et gudedikt i Den eldre Edda og inneholder mange ordspråk om livssyn og det som er rett og galt.

Tegning av Odin fra 1888.
Av .

Ordtak er korte setninger som gir en leveregel eller et visdomsord. Ordtak er vanligvis lette å forstå og noe mange kan kjenne seg igjen i.

Eksempler på på ordtak er:

  • «Det er ikke gull alt som glimrer». Det betyr at ting som ser verdifulle ut ikke trenger å være det.
  • «Jo flere kokker, dess mere søl». Det betyr at hvis det for mange som skal bestemme, blir det bare rot.
  • «Eplet faller ikke langt fra stammen». Det betyr at barn kan likne på foreldrene sine i hvordan de ser ut eller hva de gjør.

Ordtakene har gjerne fast ordlyd, det vil si at setningene alltid sies på samme måte. Det er også vanlig at ordtakene har metaforer, bokstavrim og rytme. Brent barn skyr ilden er et eksempel på ordspråk med bokstavrim.

Noen ordtak kommer fra kjente bøker og tekster, som Bibelen og Håvamål i norrøn litteratur. De fleste vet man ikke hvor kommer fra. Man vet heller ikke hvem som har skrevet dem.

Ordtak er vanligvis en del av gammel, muntlig folkediktning, for eksempel fra India, Hellas og det gamle Egypt. Det er også mange ordtak fra latinsk språk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes