Fobi er sterk angst for spesielle ting. Man kan for eksempel være redd for høyder, dyr, sprøyter, trange plasser eller å være sammen med folk. Fobi er den vanligste formen for angst.

Det er vanlig å være redd. Men de som har fobier, blir reddere enn det som er nødvendig. En som har fobi slutter ikke å være redd, selv om hen vet at det ikke egentlig er farlig. Folk som har sterke fobier planlegger ofte livet sitt slik at de unngår det de har fobi for.

10–25 prosent av alle i Norge har en fobi i løpet av livet.

Forskjellen på angst og fobi

Dersom man har angst, er man ofte redd uten å vite akkurat hva man er redd for. Dersom man har en fobi, er man redd for noe helt spesielt. Fobi er en type angst, men man trenger ikke å ha en fobi selv om man har angst.

Vanlige fobier

Det er mulig å ha en fobi for nesten hva som helst. Fobi for dyr og insekter er det vanligst å få når man er barn. Høydeskrekk er det vanligst å få som voksen.

Det er ganske vanlig å ha fobi mot:

 • høyder
 • sprøyter
 • dyr, for eksempel hoggorm, edderkopper eller mus
 • storm, lyn og torden, vann eller mørket
 • å være sammen med folk
 • å fly

Mange fobier får kompliserte navn. De begynner ofte med et gresk ord og slutter med -fobi. For eksempel:

 • araknofobi – angst for edderkopper
 • klaustrofobi – angst for trange eller lukkede rom
 • panfobi – frykt for alt

Kjennetegn

Det varierer hvor plagsom en fobi er for folk. Det kommer også litt an på hvilken type fobi man har.

Hvis man blir utsatt for det man har fobi for, kan man kjenne:

 • angst
 • uro
 • at hjertet banker hardt
 • skjelving
 • vondt i brystet
 • vansker med å puste
 • svimmelhet
 • en følelse av at ting er uvirkelig
 • frykt for å dø
 • sterk lyst til å stikke av
 • lyst til å gråte

Årsaker

Det kan være flere grunner til at noen får en fobi. Noen fobier kan starte med at man får panikk. Da kan man bli redd for å havne i samme situasjon igjen.

Noen ganger kommer en fobi etter at det har skjedd noe spesielt. Dersom noen blir bitt av en hund, kan denne personen bli redd for alle hunder. Så kan hen få en fobi mot hunder.

Fobier kan også læres. Dersom en forelder er redd for hoggorm og tydelig viser dette til barnet sitt, kan barnet utvikle en fobi.

Behandling

Det finnes flere måter å behandle fobi på. Det er forskjellig fra person til person hvor godt disse behandlingene fungerer:

 • trening i å møte det man har fobi mot (eksponeringsterapi)
 • samtaler med en psykolog eller psykiater
 • hypnose

Ikke alle fobier er så alvorlige at de trenger behandling.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo