Fotografi
Vesak blir feiret til minne om da Buddha ble født. Da blir det tent lykter og pyntet med lys og bilder av Buddha.
Fotografi
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Alle religioner har hellige dager som blir feiret. Slike dager kalles også høytidsdager. Feiringen er ofte for å huske en viktig person eller begivenhet i religionen.

Den viktigste høytiden i buddhismen er vesak, som er til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død.

Buddhisme er en religion med mange ritualer som er en viktig del av det religiøse livet. Buddhismen finnes i mange land, som har sine egne høytider og versjoner av forskjellige ritualer.

Vesak

Vesak er den viktigste feiringen i buddhismen. Det er en festdag til minne om at Buddha ble født, nådde oppvåkning og nirvana da han døde. Mange buddhister gir hverandre gaver, pynter huset og går i tempelet. Det mest vanlige er at dagen feires når det er fullmåne i mai.

Vesak feires forskjellig i ulike land. Noen steder er det vanlig å besøke templene og gå i opptog med masse levende lys. Andre steder blir det satt opp dekorasjoner med lys og blomster og bilder fra Buddhas liv.

I 1999 vedtok FN at vesak skulle være en internasjonal høytidsdag. Den blir markert av FN hvert år.

Vulan

Fotografi
Under Vulan ber man for de døde i templene.
Fotografi
Av .

Vulan er en fest der mange buddhister minnes de døde. Denne dagen feires ofte om sommeren eller tidlig på høsten. Da går buddhistene til tempelet for å be for de døde. De viser også respekt og takknemlighet for foreldre, både de som er døde, og de som fremdeles lever.

Nyttårsfeiring

Nyttårsfeiring er viktig for buddhistene. Da går de i tempelet og spiser god mat sammen med familien. De fleste buddhister feirer nyttår 1. januar. Noen land har kalendere som gjør at feiringen kommer på forskjellige datoer.

Pilegrimsreise

En pilegrimsreise er en reise til et hellig sted. Pilegrimsreiser er viktig for mange buddhister, som drar på pilegrimsreise for å få god karma og minnes Buddhas liv.

Det er tre steder som er spesielt hellige for buddhister:

  • Bodh Gaya – der står treet Buddha satt under og mediterte seg fram til oppvåkningen.
  • Lumbini – byen der Buddha ble født.
  • Kushnagar – stedet der Buddha døde.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen