Tegning av Buddha.

Tegningen viser Buddha i nirvana.

Tegning av Buddha.
Av /Wellcome Collection.
Lisens: CC BY 4.0

Nirvana er målet for frelse i buddhismen. Nirvana betyr at det er slutt på lidelsen, og man slipper å bli født på nytt.

Buddhister skiller mellom den "lille" og den "store" nirvana. Den lille nirvana er å nå opplysning om hvordan verden egentlig er. Den blir beskrevet i buddhismen som en tilstand av ro, glede og harmoni.

De som har nådd den lille nirvana, kan nå den store nirvana når de dør. Da blir de ikke gjenfødt, og slipper å oppleve mer lidelse. Den store nirvana er det endelige målet for buddhister. Ifølge buddhismen nådde Buddha opplysning mens han levde. Da han døde, nådde han den store nirvana, og ble ikke født på nytt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen