Magesyre er en syre som finnes i magesekken.

Magesyre er en saltsyre. Den er sterk og dreper bakterier i maten. Den hjelper også til med å bryte den ned.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo