Incest er en type seksuelle overgrep. Incest er når noen som er i nær familie har sex med hverandre. Incest er ulovlig.

Loven er der for å beskytte barn mot at voksne utnytter dem. Incest er aldri barnets skyld.

Ulovlig å ha sex med noen i familien

Foreldre skal ikke utnytte barn eller barnebarn til å skaffe seg sex. Søsken skal ikke utnytte yngre søsken.

Det er for eksempel incest når:

  • en forelder har sex med barnet sitt
  • to søsken har sex med hverandre
  • en besteforelder har sex med barnebarnet sitt

Sex mellom en forelder og et stebarn eller et fosterbarn kalles ikke incest. Det er likevel ulovlig.

Sex med søskenbarn, altså fetter eller kusine, regnes ikke som incest og er ikke ulovlig.

Seksuell omgang

Den norske loven som heter straffeloven sier at incest er ulovlig. Loven bruker ordene seksuell omgang. Det betyr det samme som sex.

I loven er det ikke bare samleie som regnes som seksuell omgang. Det å onanere eller å ta på kjønnsorganer med hendene eller munnen regnes også som seksuell omgang. Det er også incest hvis en person får en annen i familien til å gjøre noe seksuelt med seg selv mens hen ser på.

Hjelp

Mange som opplever incest, synes det er vondt å snakke om, eller er redde for å si det til noen. Men hvis man har opplevd incest, bør man likevel snakke med noen man stoler på. Man kan, for eksempel, snakke med helsesykepleier eller en lege.

Hvis man sier fra, kan man hindre at andre opplever incest. Man kan anmelde den som har gjort det til politiet.

Det finnes et eget nummer man kan ringe til hvis man trenger hjelp etter å ha opplevd incest og andre seksuelle overgrep. Telefonnummeret er 800 57 000. Telefonen er åpen hele døgnet, og det er gratis å ringe. Å ringe dit er ikke det samme som å anmelde noen til politiet. Man trenger ikke å si hva man heter. De som jobber i telefonen har taushetsplikt.

Skader

En som opplever incest, kan få alvorlige psykiske traumer. Et traume er når man har opplevd noe som gir psykiske plager i ettertid. Mange kan få psykiske sykdommer som følge av incest.

Hvis noen som er i nær familie får barn sammen, kan barnet få problemer med helsa. Det er fordi genene fra to personer i samme familie er veldig like.

Straffbart

Incest kan gi fengsel i opptil 6 år. Hvis barnet er under 14 år, kan straffen bli mye lengre. Barn som opplever incest fra en voksen, blir aldri straffet.

Incest mellom søsken kan gi fengsel i ett år. Hvis en storebror eller storesøster utnytter et yngre søsken til seksuell omgang, vil bare storebroren eller storesøsteren bli straffet.

Les mer i Lille norske leksikon

  • seksuelle overgrep
  • traume
  • barnevern

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen