Disippel er en tilhenger av noen som forteller om en religiøs lære. Ordet brukes særlig om tilhengerne til Jesus.

I Det nye testamentet i Bibelen står det at Jesus hadde tolv disipler:

 • Simon, kalt Peter
 • Jakob
 • Johannes
 • Andreas
 • Filip
 • Bartolomeus
 • Matteus
 • Tomas
 • Jakob
 • Taddeus
 • Simon Kananeos
 • Judas Iskariot

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo