Faktaboks

førstegangstjeneste

førstegongsteneste på nynorsk

Soldater i mørkeblå uniformer og bereter pusser militærstøvlene sine på en steintrapp.

I førstegangstjenesten lærer man blant annet å pusse støvlene sine. De som skal ha førstegangstjeneste i Sjøforsvaret, og de fleste som skal til Luftforsvaret, går på noe som kalles rekruttskolen i Stavanger.

Foto av soldater i førstegangstjeneste
Av /Forsvaret.

Førstegangstjeneste er den første tiden man er i militæret. I Norge varer førstegangstjenesten mellom 12 og 16 måneder. For de fleste er den 12 måneder.

I førstegangstjenesten lærer unge kvinner og menn å bli soldater. Den første delen er omtrent den samme for alle.

Etter hvert får man videre opplæring i den delen av Forsvaret man tilhører. Det er som oftest i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret. I Finnmark er det mulig å gjøre førstegangstjeneste på seks måneder i Heimevernet.

Verneplikt

Norske statsborgere har plikt til å delta i forsvar av landet. Dette kalles verneplikt, og gjelder for både kvinner og menn fra de fyller 18 år. Førstegangstjenesten er en del av verneplikten.

Ikke alle land har førstegangstjeneste. Det kan være fordi de ikke har militære styrker, eller fordi alle som er i militæret i landet har det som yrke.

Unntak fra førstegangstjeneste

I utgangspunktet må alle som blir innkalt utføre førstegangstjeneste, men det finnes noen unntak. Hvis man er imot bruk av våpen og opplæring i å bli soldat, kan man slippe verneplikt. Man kan også slippe førstegangstjeneste hvis man har problemer med helsen.

Etter førstegangstjeneste

Etter førstegangstjenesten kan man fortsette i militæret, for eksempel utdanne seg til offiser.

De som har gjennomført førstegangstjeneste kan bli innkalt til øvelser eller annen tjeneste senere. Dette er en del av verneplikten.

Mange blir soldater i Heimevernet etter førstegangstjenesten. Da blir kan man bli innkalt til øvelse en gang i året.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand