Vetorett er ein rett nokon har til å nedleggje veto. Det betyr at dei har rett til å stoppe eit nytt lovforslag eller ei avstemming i ei sak. Kven som har vetorett står som oftast i ei grunnlov eller vedtekter.

Det skal vere bestemt på førehand kven som har vetorett og når dei kan bruke ho.

I FNs tryggingsråd har stormaktene Kina, USA, Russland, Storbritannia og Frankrike vetorett.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge