Faktaboks

Sokrates
Født
469 fvt.
Død
399 fvt.
Levetid - kommentar
omtrentlig fødselsår
En statue av hodet til filosofen Sokrates.
Hodet til Sokrates. Romersk kopi av en gresk statue.
Fotografi
Av .

Sokrates var en gresk filosof. Han er særlig kjent for å stille spørsmål og søke svar gjennom filosofiske samtaler og diskusjoner. Det kalles den sokratiske metode.

Sokrates er en av de aller viktigste filosofene i historien. Han var lærer for Platon.

Bakgrunn

Sokrates ble født i Athen i Hellas. Man vet ikke så mye om bakgrunnen hans, annet enn at faren var steinhugger og moren var jordmor. Som ung var Sokrates i en periode soldat i militæret.

Sokrates levde i den tidsperioden som kalles antikken. Da var Athen en viktig by for kultur, kunst og filosofi.

Filosofi

Sokrates mente at det å undre seg og stille spørsmål er viktig for den som vil forstå mer av verden. Man skal ikke tro noe bare fordi andre sier det. Man skal kunne stille spørsmål ved alt.

Sokrates mente at det å være filosof handler om å få andre til å undre seg og stille spørsmål. Han fortalte ikke folk hva de skulle tenke. I stedet stilte han dem spørsmål for å få dem til å tenke selv. Samtidig mente han at man tenker best når man deltar i en samtale ‒ eller dialog ‒ med andre.

Mange av samtalene som Sokrates hadde, handlet om hva man skal gjøre for å leve et godt liv. Han stilte folk spørsmål som fikk dem til å tenke over dette. Sokrates ønsket at folk skulle tenke nøye gjennom handlingene sine og velge det som er riktig og rettferdig. På denne måten kan man også utvikle visdom, mente han.

Mange ble irriterte av måten Sokrates stilte spørsmål på. De mente han fikk dem til å virke dumme fordi de ikke alltid hadde et godt svar.

Sokrates fikk flere fiender, og til slutt ble han dømt til døden ved å drikke gift.

Verk

Sokrates skrev ikke noen bøker selv, så filosofien hans er kjent gjennom det andre skriver om han. Den mest kjente er Platon, som var eleven hans. Platon skrev ned mange av samtalene som Sokrates deltok i, mer eller mindre slik de hadde vært. På den måten bidro han til å ta vare på og spre filosofien til Sokrates.

En av de mest kjente dialogene til Sokrates er «Forsvarstalen». Den handler om rettssaken før han døde. Der ble Sokrates blant annet anklaget for å ødelegge ungdommen med ideene sine, og ikke respektere Athens guder. I forsvarstalen snakker Sokrates om hvor viktig det er å søke etter sannhet og visdom, selv om man blir upopulær hos de som styrer.

Betydning

Filosofien til Sokrates har hatt stor innflytelse i ettertiden. Metoden hans med å stille kritiske spørsmål har blitt brukt og utviklet av mange filosofer etter ham.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Helge Svare
Forsker, OsloMet – storbyuniversitetet