Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Voldtekt er når noen blir tvunget eller truet til å ha sex. Det er også voldtekt hvis noen har sex med en som er bevisstløs, sover eller er så beruset at de ikke kan si ifra om at de ikke vil. Voldtekt er ulovlig, og er en veldig alvorlig forbrytelse. En som voldtar en annen person, kalles overgriper. Den som blir voldtatt, kalles offer. Voldtekt er aldri offerets feil.

Voldtekt er det mest alvorlige av seksuelle overgrep. All seksuell omgang med barn under 14 år er voldtekt. Denne regelen er laget for at barn skal være spesielt godt beskyttet. Det er alltid forbudt for voksne å ha sex med barn.

Det er også voldtekt å ta og dele bilder, tekst og videoer som viser seksuelle overgrep mot noen som er under 18 år. Andre typer seksuelle overgrep er seksuell omgang, seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. Hvis noen under 16 år blir voldtatt, regnes det som en ekstra alvorlig forbrytelse.

Voldtekt på internett

Voldtekt kan også skje på internett. Det er voldtekt hvis noen blir truet til å gjøre noe seksuelt med seg selv eller andre, og det vises direkte eller i opptak på nettet. Det er også voldtekt hvis den som blir bedt om å gjøre noe seksuelt er under 14 år, selv om hen ikke ble truet.

Det er ikke lov å ta, dele eller å ha bilde av noen som blir voldtatt. Det er heller ikke lov å beholde et bilde av en naken person som er under 18 år, selv om du ikke ba om å få bildet.

Straff

Hvor mye straff man kan få for de forskjellige seksuelle overgrepene finnes i en norsk lov som heter straffeloven. Voldtekt er alvorlig kriminalitet og kan straffes med fengsel. Hvis noen under 14 år blir voldtatt, regnes det som en ekstra alvorlig forbrytelse. Har voldtekten skjedd med grov vold, eller av flere personer samtidig, kan straffen være helt opp til 21 år i fengsel. Dette er den strengeste straffen man kan få i Norge.

Hjelp

Selv om det ikke er offerets feil, synes mange som blir voldtatt at det er vondt og vanskelig å snakke om. Hvis man opplever voldtekt, må man ta kontakt med politiet. Man kan også snakke med helsesykepleier eller lege. Alle disse har taushetsplikt. Det er viktig å fortelle politi, helsesykepleier eller lege at man har blitt voldtatt, så man kan få riktig hjelp.

Det finnes et eget nummer man kan ringe til hvis man trenger hjelp etter å ha opplevd voldtekt. Telefonnummeret er 800 57 000. Telefonen er åpen hele døgnet, og det er gratis å ringe. Å ringe dit er ikke det samme som å anmelde noen til politiet. Man trenger ikke å si hva man heter. De som jobber i telefonen, har også taushetsplikt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen