Veto er at noen har lov til å hindre at et forslag eller en lov blir vedtatt. Veto brukes i mange slags organisasjoner, for eksempel i nasjonalforsamlinger og FNs sikkerhetsråd. Når noen bruker muligheten til veto, kalles det ofte å nedlegge veto. For å kunne nedlegge veto, må man ha vetorett.

I Norge har kongen, altså monarken, vetorett for alle nye lover som er vedtatt av Stortinget. Men denne retten pleier ikke kongen å bruke. I andre land kan det være annerledes. I USA har presidenten vetorett overfor lovene kongressen vedtar, og det har skjedd at presidenten har nektet å godta nye lover.

Ordet veto kommer fra latin og betyr ‘jeg forbyr’.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge