Maleri av Isaac Newton.

Fysikeren Isaac Newtons skrev tre naturlover som sier noe om hvordan krefter virker på ting. De sier også noe om hvordan ting beveger seg. Newtons lover er viktige lover innen fysikk.

Maleri av Isaac Newton.
Av .

Bevegelse er når noe flytter seg fra et sted til et annet. Det kan for eksempel være en bil som kjører fra et hus til et annet hus. Det kan også være et menneske som hopper fra bakken og opp i lufta.

For å få noe som er i ro til å bevege seg, trenger man kraft. Man bruker kraft fra foten for å sparke til en fotball. Det er kraften fra bilmotoren som gjør at bilen beveger seg.

Bevegelse er viktig i fysikk

Sola i midten i et mørkt verdensrom, med flere planeter rundt. Det er tegnet sirkler rundt sola som planetene ligger på.
Fordi fysikere har funnet ut hvordan planetene beveger seg i bane rundt Sola, kan man forstå hvordan solsystemet virker.
Illustrasjon av planeter i bane rundt Sola.
Av .

Fysikere prøver å forstå hvordan store og små ting i verden virker. Men for å forstå det, må man forstå hvordan ting beveger seg. Fysikere har for eksempel funnet ut hvordan planetene beveger seg i bane rundt Sola. Det gjør at man kan forstå hvordan solsystemet fungerer.

Bevegelser har fart

Alle bevegelser har en fart. Hvis noe beveger seg langt på kort tid, har det høy fart. Man har for eksempel høy fart hvis man løper. Hvis man bruker lang tid på å bevege seg, har man lav fart. Man har for eksempel lav fart hvis man går.

Bevegelser har retning

Ting kan bevege seg forskjellige veier. En ball kan for eksempel bevege seg fremover eller bakover. En ball kan også bevege seg oppover eller nedover. De ulike veiene en ting kan bevege seg kalles retning. Alle bevegelser har en retning.

Hvis man skal forklare hvordan en ting beveger seg, må man si hvilken retning tingen beveger seg i. Man må også si hvor høy fart tingen har.

Bevegelse i forhold til noe

Ting beveger seg alltid i forhold til noe annet. Hvis man sitter stille inne i en bil, beveger man seg ikke i forhold til bilen. Men hvis bilen kjører, beveger man seg i forhold til veien.

Bevegelsesenergi

Alle ting som beveger seg, har en type energi som kalles bevegelsesenergi. Hvor mye bevegelsesenergi en ting har, kommer både an på hvor fort tingen beveger seg og hvor tung den er.

Hvis to ting er like tunge, vil den tingen som beveger seg raskest ha mest bevegelsesenergi. Hvis to fotballer er like tunge, vil den fotballen som triller raskest ha mest bevegelsesenergi.

Hvis to ting beveger seg like fort, vil den tyngste tingen ha mest bevegelsesenergi. En fugl vil for eksempel ha mer bevegelsesenergi enn en flue selv om de flyr like fort. Det er fordi fuglen er tyngre enn flua.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet